Dayandığı Kanun No/Madde Yönetmelik/Tebliğ Adı Mevzuat
Bilgi
Sistemi
Linki
Resmi
Gazete
Tarihi
Resmi
Gazete
Sayısı
6331/30 Tozla Mücadele Yönetmeliği MBS Linki 05.11.2013 28812
4857/71 Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki  06.04.2004
Değ:21.02.2013
Değ.25.10.2013
 25425
Değ:28566
Değ.28802

6331/3,30

3146/2,12

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 29.12.2012
Değ.31.01.2013
Değ.11.10.2013
28512
Değ.28545
Değ.28792
6356/42,61

Toplu İş Sözleşmesi Yetki Tespiti İle Grev Oylaması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki 11.10.2013 28792
6331/30 Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği MBS Linki 05.10.2013 28786
6331/30 Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği MBS Linki 19.09.2013 28770
6331/30

Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği

MBS Linki 11.09.2013 28762
6331/30

İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri ve Seçilme Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

MBS Linki 29.08.2013 28750
6331/30 Geçici veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik MBS Linki 23.08.2013 28744
6331/30

Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

MBS Linki 22.08.2013 28743
6331/10, 30, 31

İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30

Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki 20.08.2013 28741
6331/30

Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik

MBS Linki 16.08.2013 28737
4857/91,
6331/24-3

Askerî İşyerleri ile Yurt Güvenliği İçin Gerekli Maddeler Üretilen İşyerlerinin Denetimi, Teftişi ve Bu İşyerlerinde İşin Durdurulması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki 16.08.2013 28737
3146/12,34, KKD Yön.

Kişisel Koruyucu Donanımlar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ

MBS Linki 15.08.2013 28736
6331/30 Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 12.08.2013 28733
6331/30 Kanserojen veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 06.08.2013 28730
6331/30 Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik MBS Linki 28.07.2013 28721
4857/69 Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

MBS Linki 24.07.2013 28717
6331/30
3146/2,12
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik MBS Linki 20.07.2013 28713
6331/30

İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

MBS Linki

17.07.2013 28710
6331/30

Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat  veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

16.07.2013 28709
6331/17, 30 Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik MBS Linki 13.07.2013
Düz.25.07.2013
28706
28718 Mük
1593/127 Hijyen Eğitimi Yönetmeliği MBS Linki 05.07.2013 28698
6331/30

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

02.07.2013 28695
6331/30 Asbest Sökümü İle İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ MBS Linki 29.06.2013 28692
6331/11, 12, 30

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

18.06.2013 28681
6331/30

Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

15.06.2013 28678
6331/8 Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ MBS Linki 14.06.2013 28677
6331/16,17,
18,30
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 15.05.2013 28648
6331/30 Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik MBS Linki 30.04.2013 28633
6331/30,31
3146/2,12
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği MBS Linki 25.04.2013 28628
6331/30
3146/12

Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

16.04.2013 28620
6331/25,30 İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik MBS Linki 30.03.2013 28603
6331/9 İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

Ek-Tehlike Sınıfları Listesi(xls) (29.03.2013 tarih ve 28602 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan şekli)
MBS Linki

MBS Linki
26.12.2012
Değ:29.03.2013
28509
Değ:28602
6331/21 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği MBS Linki 05.02.2013 28550
6331/30
3146/12

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

MBS Linki

25.01.2013 28539
6331/22,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik MBS Linki 18.01.2013 28532
6331/6,8,30
3146/2,12
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği MBS Linki 29.12.2012
Değ.31.01.2013
28512
Değ.28545
6331/10,30 İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği MBS Linki 29.12.2012 28512